Een glimmend nieuwe wordpress-site is in de lucht gebracht door Peter Rauwerda van NWH Internet.

Er staat min of meer hetzelfde op als op de oude, met als voornaamste verschil dat deze wel werkt ☺