Optreden met Ronald Snijders was een succes, op naar Hijum!

Afgelopen zondag hebben we het seizoen geopend met een zeer geslaagd concert met gast-solist Ronald Snijders, georganiseerd door Friejam in de Neushoorn. Komende zondag mogen we naar de Kampioen in Hijum, waar onze o.a. onze eigen ster Ella de Jong weer mag stralen....

Nieuwe site in de lucht

Een glimmend nieuwe wordpress-site is in de lucht gebracht door Peter Rauwerda van NWH Internet. Er staat min of meer hetzelfde op als op de oude, met als voornaamste verschil dat deze wel werkt ☺